facebook

Global tour trans

Мисия

Нашата мисия е чрез пътуването да свързваме хората с положителни преживявания,които да им позволят да видят света по различен начин.