facebook

Global tour trans

За нас

 

 

 

  

През годините на нашето обучение  се роди идеята да създадем и да работим за един успешен бизнес в туристическата индустрия. Резултатите, които постигнахме се дължат на висок професионализъм и на добра екипна дейност.  Всички ние поддържаме максимата, че : “Човек е богат не когато натрупа капитал, а когато е заобиколен от приятели с иновативни идеи!”.  Предметът на дейност е организирането и провеждането на туристически пътувания в страната и чужбина.