facebook

Global tour trans

Застраховки

 

Независимо от това къде искате да пътувате по света с разнообразните застраховки за чужбина си осигурявате спокойна и сигурна почивка или бизнес пътуване. Обект на застраховане са български граждани временно пребиваващи извън България. Застраховката е валидна за всички страни в света.


За пътуване в чужбина е необходима застраховка когато:

 • Пътувате по работа

 • Пътувате по лична инициатива (на почивка, екскурзия и др.)

 • Пътувате във връзка с упражняване на спортове, участие в спортни, културни и други мероприятия

 • Вашите служители пътуват в чужбина във връзка с изпълнение на служебните си задължения


Със сключване на застраховка пътуване в чужбина Вие защитавате:

 • Вас

 • Вашето семейство

 • Вашите служители


ВИДОВЕ   ЗДРАВНИ   ЗАСТРАХОВКИ   "Помощ при пътуване"


1. Медицинска застраховка "Помощ при пътуване", валидна за цял свят. Застраховката покрива :

 • Разноски за медицинско обслужване в случай на злополука или акутно заболяване

 • Медицинско транспортиране и репатриране

 • Спешна стоматологична помощ

Разплащането за медицинска помощ при възникнало застрахователно събитие се извършва от застрахования, който в последствие предявява претенцията си за изплащане на обезщетение в офиса на застрахователната компания.


2. Медицинска застраховка "Помощ при пътуване с асистент", валидна за цял свят. Застраховката покрива :

 • Разноски за медицинско обслужване в случай на злополука или акутно заболяване

 • Медицинско транспортиране и репатриране

 • Спешна стоматологична помощ

Осигурена е 24 часова телефонна връзка при спешни случаи с всяка точка на света. Пострадалият ще получи помощ при здравословен проблем , застрахователната компания се разплаща в случая директно с болничното заведение.


3. Мултитрип

Мултитрип е застрахователен продукт, предназначен за многократни пътувания. Застраховката е валидна една година с единичен период на престой или пътуване в рамките на 1, 2 или 3 месеца по избор. Застраховката покрива :

 • Разноски за медицинско обслужване в случай на злополука или акутно заболяване

 • Медицинско транспортиране и репатриране

 • Спешна стоматологична помощ

 • Кражба и загуба на багаж, пари и документи

 • Смърт от злополука и трайна загуба на трудоспособност

 • Лична отговорност в чужбина


4. Помощ при пътуване на младежи, студенти и преподаватели

Комплексна застраховка за пътуване и престой в чужбина. Тя покрива рискове като :

 • Разноски за медицинско обслужване в случай на злополука или акутно заболяване

 • Медицинско транспортиране и репатриране

 • Спешна стоматологична помощ

 • Загуба на багаж

Включва пакет от специални услуги, от които един млад човек може да има нужда, пътувайки в чужбина - юридическа помощ, помощ при загуба или кражба на документи, краткосрочен заем при загуба или кражба на пари и документи."Глобус Тур Транс" предлага застраховки на застрахователните компании :

 • Уника Живот АД

 • QBE

 • INTERAMERIKAN

 • и дуги.