Global Tour Trans

Велислава Николова

Велислава Николова

ОТДЕЛ ТУРИЗЪМ

Велислава Николова е човекът, който отговаря за “Отдел туризъм”. Тя изготвя и осъществява всяка нова екскурзия. Нейният принос е огромен, тъй като познанията й за всяка една туристическа дестинация надминават дори и тези на местните хора в конкретната дестинация.