Global Tour Trans

Валентина Иванова

Валентина Иванова

УПРАВИТЕЛ

Валентина Иванова е  нашият управител. През нея минава всеки един договор. Тя получава цялата информация във връзка с фирмата ни и е човекът, без който това дружество нямаше да просъществува. Нейното образование е конкретно свързано с изграждането на сериозен екип.