Global Tour Trans

Александър Пенков

Александър Пенков

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ

Александър Пенков  отговаря за нашата рекламата. Маркетинговият отдел е в сферата на неговото професионално развитие. Завършил е маркетинг и реклама, като това му дава необходимите професионални качества и възможности, за да достигне до нашите клиенти.