facebook

Global tour trans

Условия за пътуване

 

 

Моля запознайте се с Общите условия : свали pdf

 

Записване :

1.   Записването е възможно по телефон, факс или интернет чрез туроператор в страната или директно в офиса на туроператора.

2.   Резервацията се счита за валидна след внасяне на депозит от 30% от цената на екскурзията и представянето от туриста на необходимите документи.

2.1.   Останалата част се внася до 5 работни дни преди датата на заминаване.

2.2.   След неспазване на горепосочените условия Вашата екскурзия се счита за анулирана и Агенцията удържа внесения депозит.

3.   Визи.

3.1.   За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, туроператорът ще съдейства на потребителя като му предоставя необходимите документи (резервации, ваучери, билети и др.).

3.2.   Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на посолството на съответната държава и не се гарантира от туроператора. В случай на отказ от страна на посолството, платените от потребителя такси за издаване на визата не се връщат, както и 50 лв. Технически разходи на турист, ако няма други изисквания. Размерът на таксите и други разходи е посочен във всяка информация за съответната екскурзия, за която се изисква издаване на визи, съгласно чл. 28 от ЗТ.


Необходими документи :

1.   Валиден международен паспорт – ксерокопие.

2.   За лица до 18 год. в случай, че не пътуват с двамата родители нотариално заверена родителска декларация, която трябва да е представена в оригинал и копие на българската граница при напускане на страната.

3. За осъществяването на някои от програмите е необходимо получаването на виза от страна на туристите за съответната държава. Стойността на визите не е включена в цената на екскурзията. Тя се заплаща допълнително.


Цени и начини на плащане :

1.   Цените за екскурзиите в чужбина са изчислени по фиксинга на БНБ.

2.   Агенцията си запазва правото на промени на цената при повишаване на курса на EUR към лева с повече от 5%.

3.   В цените на екскурзиите не са включени входните такси на музеите.

4.   Увеличение на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база фиксинга на БНБ евро/лев или долар/лев, установен в деня на плащането.

5.   Цените на хотелско настаняване по време на панаири и специални събития могат да надвишават обявените цени на рецепция.


Транспорт :

1.   Всички екскурзии се осъществяват с автобус, самолет, влак или кораб  (** / *** / ****). В туристическите автобуси е забранено тютюнопушенето и консумирането на алкохол.


Хотели :

1.   Настаняването в хотелите е на база закуска и нощувка /освен, ако в програмата не е упоменато друго/ в хотели 2*/3*/4*/5* в стаи с 2 и 3 легла със собствен санитарен възел /в зависимост от програмата.

2.   При желание за ползване на единична стая туристът предварително уведомява Агенцията, като доплаща според различните програми и брой нощувки определена сума преди началото на екскурзията.

3.   Хотелите приемат туристи след 14 ч., а освобождаването на стаите става до 11 ч.


Застраховка :

1.   Агенцията осигурява медицинска застраховка, която покрива разходи при злополука по време на пътуването в чужбина. Покритието на застраховката е в размер на минималния лимит, определен от държавите, които се посещават. Стойността на покритие се вписва в договора.


Договорни условия :

1.   Агенцията притежава необходимия за туроператорска дейност лиценз №05276.

2.   Агенцията се задължава да проведе екскурзията до указаното място в съответствие с предварително обявената програма.

3.   В случай на обективни обстоятелства, независещи от Агенцията, същата има право да извърши промени в предварително обявените дати на заминаване, маршрут на пътуването, туристическа програма и цена на екскурзията.

4.   За обективни обстоятелства по предходната точка следва да се считат: форсмажорни обстоятелства от всякакъв вид, непредвидени аварии, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия от всякакъв вид, стачки, административни разпореждания или други независещи от страна на Агенцията пречки, които възпрепятстват изпълнението на задълженията и.

5.   Цените на екскурзиите са валидни за групи от 30 туристи, при екскурзии с автобус. В случай, че минималния брой туристи за осъществяване на пътуването не бъде събран, Агенцията предлага: повишение на цената на екскурзията, промяна в програмата на екскурзията, алтернативен вариант за пътуване по подобен маршрут. В случай, че туристите не са съгласни с предложените промени, Агенцията се задължава да възстанови пълния размер на внесената от туриста сума за съответната екскурзия.

6.   В случай, че поради обективни обстоятелства пътуването, за което се е записал туриста, не може да бъде проведено или в случай, че се наложи промяна в датата на пътуването и туриста се откаже от участието си в него, Агенцията възстановява пълния размер на внесената от туриста сума. Организаторът не заплаща лихви, компенсации или неустойки за пътуване, което не е проведено.

7.   Агенцията не носи отговорност пред туриста в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Агенцията, а именно :

7.1.   Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;

7.2.   Анулиране или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на туриста;

7.3.   Загуба или повреда на багажа по време на пътуването;

7.4.   Отказ на упълномощените органи да издадат виза на туриста;

7.5.   Недопускане от страна на митническите и граничните служби туриста да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

8.   Агенцията не носи отговорност по неизпълнението или неточно изпълнение на настоящия договор, ако причините за това се дължат на :

8.1.   Туриста;

8.2.   Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

8.3.   Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от Агенцията и нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им;

9.   При пътуванията извън България туристът се задължава да си осигури необходимите лични документи / задграничен паспорт /, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Р. България.

10.   При условие, че непълнолетни туристи пътуват без или само с единия от родителите си (Настойниците си), родителят / родителите / настойникът / настойниците, които не пътуват следва да заверят нотариално декларация, с която удостоверяват, че дават съгласието си детето им да пътува в чужбина, като за него ще отговаря (посочват се имената и необходимите данни на лицето, което се задължава с това).

11.   Туриста има право в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Агенцията за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 50 лв., ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на Договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

12.   Туристът се задължава да заплати незабавно стойността на всички щети на Агенцията, хотелите, транспортните средства и на трети лица, причинени от него или от пътуващите с него непълнолетни придружители.

13.   Туристът се задължава да спазва законите в посетените държави, независимо дали е запознат с тях или не. При групови пътувания Туристът се задължава да не престоява по-дълго от срока на екскурзията и да се върне в Република  България заедно с групата, с която пътува.

14.   Туристът се задължава да се явява навреме на уточнените от водача на групата сборни пунктове. Екскурзоводът не изчаква закъснелите лица. Всички разходи претърпени от Туриста поради закъсняло явяване или неявяване на сборен пункт и последвало изпускане на автобуса са изцяло за сметка на Туриста независимо от причината за закъснението.

15.   Екскурзоводът не е длъжен да изчака Туриста при възникнали полицейски, митнически или паспортни проблеми и не дължи връщане на заплатените от последния суми или възстановяване на претърпени от последния в тази връзка разходи.

16.   Терминът „свободно време” в туристическата програма, означава, че през това време персоналът на Агенцията и автобусът не обслужват туристите.

17.   Екскурзоводът от фирмата няма право да води групата в музеите с платен вход, където това право имат само местни оторизирани екскурзоводи, които при желание от страна на групата могат да бъдат ангажирани, срещу допълнително заплащане.


Анулиране :

1.   Анулациите се извършват лично в офиса на Туристическата агенция, като туристът в писмена форма подава искане за анулация на пътуването в следните срокове и със следните неустойки, независимо от причините:

1.1.   До 1 месец преди датата на тръгване се възстановява внесената сума.

1.2.   От 30 до 15 работни дни 50% от депозита.

1.3.   От 14 до 7 работни дни до датата на тръгване – пълния размер на депозита.

1.4.   Под 7 работни дни до датата на тръгване – 100% от цената на цялата екскурзия.


Рекламации :

1.   Туроператорът представлява чуждестранни туристически агенции, хотели, транспортни компании и не носи отговорност за качеството на обслужване на всички случаи извън контрола на Агенцията.

2.   Рекламации се правят на място, в писмен вид и в присъствието на представител на съответната организация и трябва да бъдат подписани от 50% от туристите. Направеният протокол се предоставя на Туроператора в 3-дневен срок след завръщането в България. След този срок рекламации не се приемат. Един месец след тази дата Туроператорът трябва да даде писмен отговор относно направената рекламация.

3.   В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин неговите претенции няма да се приемат и разглеждат от страна на Туроператора.

Забележка:
Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизирани власти в съответната страна, а не от Туроператора.


Агенцията не носи отговорност :

1.   Агенцията не носи отговорност за загубени вещи или документи на туриста.

2.   Агенцията не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на клиента на определените за отпътуване място и време.

3.   Агенцията не носи отговорност, ако някои туристически обекти или музеи, включени в туристическата програма, са в почивка или не работят в деня, в който са определени за разглеждане в програмата.

4.   Агенцията си запазва правото на промени по независещи от нея причини и не носи отговорност за туристи недопуснати от съответните гранични власти.